Velkommen til Solhøgda Borettslag

Solhøgda borettslag ligger på Oppsal i Oslo. Borettslaget består av totalt 536 leiligheter fordelt på en høyblokk og flere fire etasjers lavblokker. Første innflytting skjedde i 1959.

Solhøgda borettslag ligger like inntil Østmarka med sine gode turmuligheter, og det er heller ikke langt å gå til Østensjøvannet. Det ligger flere skoler og barnehager i nærområdet.

Viktig melding i forbindelse med rørfornying: IKKE bruk toalettene som avfallsbøtte!

Styret minner om viktigheten av at man IKKE benytter toalettet som avfallsbøtte.

Det er kun papir som skal kastes i toalettet. Dette gjelder selvsagt generelt, men er spesielt viktig i forbindelse med rørfornying.
Det har blitt rapportert om snusposer, q-tips og vaskefiller som blir kastet i toalettene.

Når andre ting kastes i toalettene stopper pumpene som benyttes i forbindelse med arbeidene. Dette fører til at kloakkrørene tettes umiddelbart, og all kloakken vil renne utover kjellergulvene. Dette vi unngå!!

Ytterste konsekvens hvis dette ikke overholdes, er at alt må stenges og at vi må sette opp dusj - og toalettbrakker utenfor.

Denne gangen var arbeiderne tilstede ved pumpene, men neste gang er de kanskje ikke det.

Vi ber derfor alle beboere om å ta hensyn til dette.

 

Styret minner alle om husordensreglene og bestemmelser for når det skal være ro i leilghetene:

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 2200 til kl. 0600. Banking, boring og annen støy er ikke tillatt fra kl. 2100 til kl. 0700, og er heller ikke tillatt på søn- og helligdager, gjeldende fra kl. 1800 dagen før nevnte dager. Påse at barn ikke leker og støyer i trapperom, kjellere og på loftet. Musikkundervisning kan ikke skje uten særskilt samtykke fra styret. Ved festlige lag plikter man å varsle naboene med nabovarsel tidligst mulig. Ta hensyn til dine naboer :-)

Oppslagstavle Minimer

Beboerinformasjon Juni 2018

8. juni 2018 - Les mer...
  Her kan du lese litt om det som skjer i borettslaget i disse dager.

Protokoll fra generalforsamlingen 2018

11. mai 2018 - Les mer...
  Vedlagt ligger protokllen fra årets generalforsmaling i Solhøgda borettslag. GF 2018 Hilsen fra styret

Beboerinformasjon mai 2018

11. mai 2018 - Les mer...
  Her kan du lese litt om det som skjer i borettslaget i disse dager.   Hilsen fra styret

Takk til alle for vel gjennomført dugnad!

9. mai 2018 - Les mer...
  Tusen takk til alle som var med på duganden i går. Det er veldig hyggelig å se at mange bidrar til å gjøre bor...
Kontaktinformasjon

Solhøgda Borettslag
Vetlandsfaret 5 A
0685 OSLO

Styret epost:
styret@solhogda.no
 

 

Hva skjer?
     
26.06.2018 Styrevakt
26.06.2018 Styremøte
21.08.2018 Styrevakt
21.08.2018 Styremøte
04.09.2018 Styrevakt
18.09.2018 Styrevakt
18.09.2018 Styremøte
02.10.2018 Styrevakt
16.10.2018 Styrevakt
16.10.2018 Styremøte
12